Вибір страхової компанії в Україні складна задача. Очевидні причини: у 2019 році кількість страховиків перевищує 200 компаній, недовіра споживачів до страхування, що сягає корінням в 90-і роки минулого століття. Агресивна реклама страховок перешкоджає отриманню достовірної інформації, але ж важливим є питання якості страхового захисту.

Перелік страхових компаній в Україні з ранжируванням за показниками – один з об’єктивних способів скласти думку про конкретного страховика. Рейтинги визначають місце та показники страхової компанії у порівнянні з конкурентами. При бажанні можна отримати частку конкретного бренду на ринку страхування. Особливо важливі рейтинги по масовим роздрібним видами страхування: Автоцивілка (ОСЦПВ), КАСКО, зеленої карти, медичного страхування при виїзді за кордон. Можна проаналізувати показники діяльності по регіонах України, наприклад, по місту Київ.

Як вибрати кращу надійну страхову компанію

Об’єктивну думку можна скласти при аналізі ряду показників роботи страхових компаній. До таких належать:

 1. валові платежі страхової компанії за мінусом сум, переданих у перестрахування. Якщо послуги компанії затребувані на ринку, логічно, страховик буде показувати значні продажі. Загальні страхові платежі без урахування перестрахування – необ’єктивний показник. Можливо, страховик займається фінансовим страхуванням або позбавлений власних страхових резервів для роботи з ризиками;
 2. рівень збитковості страховика (розраховується як сума отриманих платежів, поділена на суму виплат страхових відшкодувань). Чим більше страховик виплачує відшкодування за завданими збитками – тим краще для клієнтів. Це означає, що подібна компанія з готовністю розлучається з зібраними преміями, це ринкова структура. Підвищений рівень збитковості може служити причиною і ознакою фінансової скрути. Оптимальними показниками є середньо ринкові – 35-45% в порівнянні з зібраними страховими платежами. При входженні в ринок, на початку роботи страховика, вказаний показник нижче. В такому випадку, компанія формує фонди – страхові резерви, а виплати будуть наздоганяти упродовж наступних періодів;
 3. величина гарантійного фонду страхової компанії. Поняття «гарантійний фонд» визначає стаття 30 Закону України «Про страхування». До нього відноситься додатковий і резервний капітал компанії плюс величина нерозподіленого прибутку на звітну дату. Якщо бізнес страховика організований неправильно, присутній демпінг (укладання договорів за цінами нижче ринкових) – формуються збитки. За деякий період компанія може «з’їсти» весь капітал і отримати негативне значення гарантійного фонду. Наскільки надійна подібна страхова компанія – питання швидше риторичне;
 4. частка ризикованих збиткових видів страхування в портфелі (загальних страхових преміях). До «небезпечних» видів відносяться автотранспортні види страхування: Автоцивілка, каско. Специфіка українського ринку полягає в переважанні подібних продуктів. При перевищенні автостраховок 60% в загальних платежах страховика клієнту слід уважніше оцінити перспективу покупки поліса. Компанія може бути фінансово нестійка при зниженні обсягу залучених страхових премій.

 

Рейтинги страховиків за авто страховками. Рейтинг Автоцивілка (ОСЦПВ).

Окрему статистику по роботі страхових компаній, так званий «Світлофор», надає Моторне транспортне страхове бюро України. Незалежна саморегульована організація страховиків зацікавлена ​​в популяризації інституту страхування і тому надає максимально об’єктивну інформацію. Аналізуються показники:

 1. за термінами виплат страхових відшкодувань (приймається до уваги середній термін проведення виплати відшкодування в днях після отримання заяви в страховій компанії). Протягом ряду років лідер в Україні за термінами виплат автоцивілки – страхова компанія «АСКО ДС»;
 2. кількості скарг на страховика. Природно, при підвищеному значенні показника потрібно тричі подумати про перспективи покупки поліса.
 3. надійний страховик працює без заборгованості по відрахуваннях до фондів Моторного бюро.

 

Рейтинг Зеленої карти показує загальні страхові премії за цим видом страхування, величину виплат відшкодувань і рівень збитковості.

Рейтинг каско оцінює місце страхової компанії по зборах страхових премій і за розміром виплат відшкодувань.

Рейтинг надійності Автоцивілки (ОСЦПВ)

 

НадійніСередня надійність Менш надійні
«Альфа Страхування»«Альфа-Гарант»«АСКА»
«АРКС»«Оранта»«АСКО-Медсервіс»
«Арсенал Страхування»«ВУСО»«ВАН КЛІК»
«АСКО ДС»«Глобус»«Інтер-Поліс»
«Гарантія»«Європейський страховий альянс»«Мега-гарант»
«УНІКА»«Еталон»«Міжнародна СК»
«Експрес Страхування»«Євроінс Україна»«Мотор-Гарант»
«Граве Украина»«Оранта-Січ»«ОМЕГА»
«Княжа Вієнна Іншуранс Груп»«САЛАМАНДРА»«Український страховий стандарт»
«Країна»«Перша»«УПСК»
«Кредо»«ГАРДІАН»«УТСК»
«ІНГО»«ПРОВІДНА»«ЮНІВЕС»
«Колоннейд Україна»«СКАРБНИЦЯ»
«ПРОСТО-страхування»«ГЛОБАЛ ГАРАНТ»
«ПЗУ Україна»«Харківська муніципальна СК»
«СГ ТАС»«Ю.Ес.Ай.»
«Українська страхова група»«БРОКБІЗНЕС»
«Універсальна»
«Ю.БІ.АЙ – КООП»

 

Рейтинг страхових компаній за швидкістю виплат

 

Швидкі виплати (до 70 днів)Середні строки виплат (до 90 днів)
Повільні виплати (більше 90 днів)
«АСКО ДС»«Європейський Страховий Альянс»«ПЕРША»
«Гарантія»«Ю.БІ.АЙ – КООП»«Брокбізнес»
«АРКС»«Експрес Страхування»«Євроінс Україна»
«Універсальна»«Глобус»«Граве Україна»
«СГ ТАС»«Гардіан»«ЮНІВЕС»
«Українська Страхова Група»«ПРОСТО-страхування»«Мега-гарант»
«АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»«СКАРБНИЦЯ»«Еталон»
«ГЛОБАЛ ГАРАНТ»«Коллонейд Україна»«Ю.Ес.Ай»
«Альфа Страхування»«УТСК»«ВАН КЛІК»
«КРЕДО»«УНІКА»«Український Страховий Стандарт»
«Країна»«САЛАМАНДРА»«АСКО-Медсервіс»
«УПСК»«ВУСО»«Мотор-Гарант»
«ОРАНТА»«ПЗУ Україна»«АСКА»
«Княжа Вієнна Іншуранс Груп»«Харківська муніципальна СК»«Інтер-Поліс»
«Оранта-Січ»«ІНГО Україна»«ОМЕГА»
«ПРОВІДНА»
«Альфа Гарант»
«Міжнародна»

 

Показники роботи страховиків, що впливають на вибір. Відгуки на страхові компанії.

Важливе значення має історія діяльності фінансового інституту. Якщо страхова створена і безперервно працює ще з ХХ століття – швидше за все вона стабільна і має свою ринкову нішу. Найстарша страхова компанія в Україні – «Оранта». Незважаючи на складності останніх десяти років, пов’язані зі зміною власників, бренд користується довірою невибагливих жителів сільської місцевості та малих міст.

Відгуки клієнтів про страхові компанії також важливі. Незалежні відгуки, яким можна довіряти, містяться на ресурсах в інтернеті. І це не сайти страхових компаній. Об’єктивні оцінки роботи страхових компаній відображають враження клієнтів від конкретного бренду.

Присутність відомих засновників з позитивною історією додають балів конкретному страховику.

Деякі показники втратили визначальне значення при виборі споживачем компанії. Наприклад, наявність підрозділу компанії в конкретному населеному пункті України. Хоча присутні рейтинги страховиків в прив’язці до регіонів діяльності (областей). Розвиток технологій віддаленого обслуговування клієнтів – фізичних осіб – тенденція у фінансовій сфері, яка проявляється і в нашій країні. Новим баченням керуються банки і страхові компанії. Технологічно процес страхування виглядає наступним чином: укладення договору відбувається через інтернет, шляхом обміну інформацією через безкоштовні канали – месенджери, виплати – через уповноважених представників страховика в регіоні або місті.

До окремих індикаторів діяльності страховиків, які формують рейтинги, належать:

 1. Рейтинг страховиків за темпами збільшення премій;
 2. Рейтинг за розмірами сформованих страхових резервів;
 3. Рейтинг за величиною активів;
 4. Рейтинг за розміром капіталу, сформованого статутного фонду;
 5. Рейтинг страховиків по страхових преміях, сплаченими фізичними і окремо юридичними особами – страхувальниками;
 6. Рейтинг за розміром інвестицій в ОВДП України.

 

Вибір страхової компанії простіше при аналізі показників діяльності в рейтингах. В Україні існують рейтинги страховиків, що враховують безліч показників. Об’єктивна оцінка проводиться на сайтах, які не мають прямого відношення до аналізованих страхових компаній. Сайт Поліс24 зацікавлений в об’єктивній оцінці страховиків, в тому числі шляхом складання рейтингу надійності страхових компаній. Перш за все порівняння відбувається по популярних видів страхування: автоцивілка (ОСЦПВ), туристичному страхуванню, грін карті, каско, страхуванню майна.